Tunna glas

Tillägg
+ 790 kr
Tunna glas (index 1,6) är alltid eftersträvansvärt, det ger lätta och smidiga glasögon. Förr var starka styrkor synonymt med tjocka tunga glas, men så är det inte längre. Vi erbjuder tunna glas som ett tillval, så kallade högbrytande glas. Glas med högbrytande index kombineras alltid med en antireflexbehandling vilket ingår i priset.

Väljer du en så kallad båglös modell bör du välja tunna glas då det materialet är starkare och därmed håller glasögonen bättre och längre.

Extratunna glas

Tillägg
+ 990 kr
Har du riktigt starka styrkor erbjuder vi även extratunna glas (index 1,67) med ännu högre brytningsindex. Glas med högre brytande index kombineras alltid med en antireflexbehandling vilket ingår i priset. Extra tunna glas blir upp till 40% tunnare än vanliga plastglas.

Om du köper garnityrbågar rekommenderar vi tunna glas.